Book

Đọc theo thứ tự :

1/ Người giàu có nhất thành Babylon ==> Đọc : Tại đây

2/ Sức mạnh tiềm thức ( bí ẩn của vũ trụ ) ==> Đọc : Tại đây

3/ Bí mật tư duy triệu phú ==> Đọc : Tại đây

4/ Tại sao chúng tôi muốn Bạn giàu ==> Đọc : Tại đây

5/ Thế giới phẳng ( Thomas Res )

6/ Tiền làm chủ cuộc chơi ( Tony Robbin ) – trang 128

7/ Nghĩ như 1 tỷ phú ( Donal Trump )

8/ Đường ra biển lớn ( Richard Branson ) ==> Đọc : Tại đây

9/ Hòn Tuyết Lăn ( Warren Buffet )

10/ Tiền ( Tony Robbin ) ==>

11/ Làm chủ tư duy , thay đổi vận mệnh ==> Đọc : Tại đây

12/ Chiến tranh tiền tệ ==> Đọc : Tại đây

13/ Nhà lãnh đạo không chức danh ==>

14/ Con đường tỉ phú ( Rich DeVos )

15/ Tôi đã làm giàu như thế ( Donal Trump )

16/ Lột xác để trở thành nhà đầu tư giá trị – The education of a value investor ( Guy Spier )

==> https://tiki.vn/lot-xac-de-tro-thanh-nha-dau-tu-gia-tri-the-education-of-a-value-investor-p8128223.html?utm_campaign=AFF_NBR_ACT_AFM_SNC_ALL_VN_ALL_UNK_UNK_N.35162&utm_medium=A5644NMsZzzdZZOiDkfU2Xe8irUJ9pnLfYuNE6qmh0vIFv6A&utm_source=accesstrade&aff_sid=A5644NMsZzzdZZOiDkfU2Xe8irUJ9pnLfYuNE6qmh0vIFv6A

17/ Sự khác biệt trong tư duy tài chính giữa người GÌAU-NGHÈO

Seri ” Dạy con làm giàu ” – Robert Kiyosaki

1/ Dạy con làm giàu tập 01 ==> Đọc : Tại đây

2/ Dạy con làm giàu tập 01 ==> Đọc : Tại đây

3/ Dạy con làm giàu tập 01 ==> Đọc : Tại đây

4/ Dạy con làm giàu tập 01 ==> Đọc : Tại đây

5/ Dạy con làm giàu tập 01 ==> Đọc : Tại đây

6/ Dạy con làm giàu tập 01 ==> Đọc : Tại đây

7/ Dạy con làm giàu tập 01 ==> Đọc : Tại đây

8/ Dạy con làm giàu tập 01 ==> Đọc : Tại đây

9/ Dạy con làm giàu tập 01 ==> Đọc : Tại đây

10/ Dạy con làm giàu tập 01 ==> Đọc : Tại đây

11/ Dạy con làm giàu tập 01 ==> Đọc : Tại đây

12/ Dạy con làm giàu tập 01 ==> Đọc : Tại đây

13/ Dạy con làm giàu tập 01 ==> Đọc : Tại đây

14/ Doanh nghiệp thế kỷ 21 ==> Đọc : Tại đây

 

Sách : giải phóng lãnh đạo PDCA

Sách : tự động hoa doanh nghiệp PDCA

Sách :

——————–

  • Kế toán tài chính tập 1 ( Trần Xuân Nam )
  • Kế toán tài chính tập 2 ( Trần Xuân Nam )
  • Lợi thế cạnh tranh ( Michael E.Proter )
  • Business Model Generation  ( tạo lập Mô hình kinh doanh )
  • Bánh răng khởi nghiệp , đường đến thành công

 

Share this: