Chúng ta không đủ giỏi như thiên tài thế giới thì hãy sao chép và cải biên tốt hơn

Khi nhìn lại quá khứ, các startup thành công nhất có vẻ quá hiển nhiên – đó là vì lúc ta tìm thấy nó dưới con mắt người sử dụng thì nó đã đạt đến trình độ dữ lắm rồi.   Tạo ra một startup tốt với một ý tưởng tốt không khó, nhưng các […]

Continue Reading