James Bullard

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang St. Louis James Bullard nói rằng lạm phát “có thể vượt khỏi tầm kiểm soát” , vì vậy hành động là cần thiết ngay bây giờ

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang St. Louis James Bullard cảnh báo rằng nếu không có hành động về lãi suất, lạm phát có thể trở thành một vấn đề nghiêm trọng hơn. “Hiện tại chúng ta đang gặp nhiều rủi ro hơn chúng ta đang ở trong một thế hệ […]

Continue Reading